Pomozte nám zachránit farmáře
| Farmáři

Řekli o projektu

Řekli o projektu

Projekt realizovaný Agrární komorou spolu s neziskovou organizací LÍSKA, z.s., má za úkol představit žákům základních škol v našem kraji, že zemědělství je velmi perspektivním oborem a že potřebujeme do našich řad mladé lidi s vizionářským myšlením. Protože nejen průmysl, ale i zemědělství se rychle vyvíjejí. 

Nastupují nové
technologie v oblasti strojů řízené navigacemi, do kravínů jsou to roboty jak na přihrňování krmiva, tak na dojení a to nemohou ovládat lidé bez patřičného vzdělání. Navíc zemědělství je úzce spjato s přírodou a krajinou a s živými zvířaty. Je to obor nezbytný pro každého obyvatele naší země. Proto se v projektu „Pomozte nám zachránit farmáře“ zaměřujeme na žáky, aby se k nim dostalo o problematice zemědělství co nejvíce informací, zejména ve věku, kdy se rozhodují o svém budoucím povolání. Ing. Petr Slovák, předseda Agrární komory Zlín a předseda družstva ZOD Delta Štípa