Pomozte nám zachránit farmáře

Proč učit o farmaření

Farmář a zemědělství jsou neoddělitelné pojmy. Zemědělství je prastaré a po tisíciletí živí nejen lidi a zvířata, ale také utváří krajinu kolem nás.

Proč učit o farmaření. Na tuto otázku je velmi jednoduchá odpověď. Jídlo bude vždy třeba a  hlavně kvalitní, tedy takové, které se dá připravit jen z kvalitních zemědělských produktů, které mohou vyprodukovat jen lidé, kteří mají potřebné znalosti, dovednosti i postoje. To je důvod, proč zemědělství nikdy nezanikne, ale je otázka jeho kvality a významu místní produkce.

Když se zamyslíme jakou pozici má současné době zemědělství v povědomí většiny obyvatelstva zjistíme, že je nezajímá, nerozumí jeho potřebám a většinou je vnímáno v negativním světle. Pokud chceme osvětlit příčiny, podívejme se na postavení zemědělství a zemědělců v nedávné minulosti, kdy se používalo pro práci v zemědělství spíše označení, hospodářství, hospodář, hospodyně. Právě lidé, kteří poctivě pracovali v zemědělství třeba i po několik generací, byli následně v poválečném období nazýváni hanlivě „Kulaci“. Po založení JZD, byli tito lidé pojmenováni „Jézéďáci“, nebo „Hnojaři“. V dnešní době se sice už nepoužívají tyto názvy, užívá se pro hospodářství spíše názvu farma a pro hospodáře farmář. Uplatnění v zemědělství ale stále není vnímáno, jako zaměstnání potřebné, prestižní nebo dokonce novodobě označené „in“. Je to způsobeno částečně tím, že došlo k zpřetrhání vazeb člověka na přírodu a člověka s vazbou na půdu. Téměř dvě generace lidí nikdy nepracovaly na polích, neznají přírodní zákony ovlivňující zemědělské výnosy, včetně vlivů počasí. Většinou se mladí lidé stěhovali za prací do měst a pokud někdo vlastnil půdu, neměl důvod na ní hospodařit a vlastně ani nevěděl jak, protože práci v zemědělství  musí člověk rozumět a není nijak lehká. Mnohdy se lidé vůbec nezamýšlí, jak se dostanou zemědělské produkty do obchodů a supermarketů, jaká je jejich kvalita, tudíž i jejich zdravotní přínos pro člověka. Rovněž zájem mladých lidí o vzdělávání v tomto oboru je velmi malý. V důsledku toho se střední zemědělské školy a učiliště se potýkají s nedostatkem studentů a některé školy jsou dokonce rušeny. Také ostatní pracovníci, potřební pro práci v zemědělství, schází. Je třeba vzbudit u mladých lidí zájem a chuť, podílet se nejen na vlastní produkci zdravých zemědělských plodin, ale také na správném utváření krajiny, ochraně zemědělské půdy, jejíž úrodnost by měla být zachována i pro další generace. Hlavně je třeba zdůrazňovat, že zemědělství není a nemůže být jednotvárná práce, protože zvířata i rostliny jsou živé organismy a chce-li farmář dosáhnout dobrých hospodářských výsledků, musí všem činnostem dobře rozumět. Je třeba připomínat, že to není jen špinavá práce, jak se mnozí mladí domnívají, ale vedle vyzkoušených a prověřených postupů, jsou to i nové technologie, které pomáhají na polích i v péči o zvířata. I když dochází postupně k renesanci respektu vůči dobrým zemědělcům, stále schází ten pravý zájem a ochota zapojit se do těchto činností. O chytré hlavy a šikovné ruce s kvalifikací bude v zemědělství zájem stále, protože práce v něm není jen řemeslo, je to i životní názor.

Mgr. Marie Kordulová

 

Kalendář akcí

Celkem: 6
|< << 1 2 >> >|