Pomozte nám zachránit farmáře

V této části najdete zajímavé články, texty, odkazy a tipy na publikace či pomůcky, které můžete využít pro výuku (nejen) o famaření.

Staré nebo nové zemědělství

Úvod do zemědělství

Multifunkční zemědělství

 

Tematické hry pro menší i větší najdete na

https://decko.ceskatelevize.cz/hry 

Pole je fajn

Moje zahrádka

 

Zajímavé publikace z dílny Národního zemědělského muzea:

Zemědělství. Obrázková statistika ze světa zemědělců

Obrázková statistika seznamuje menší i větší čtenáře se zemědělstvím prostřednictvím ilustrovaných statistických dat. Přibližuje historii českého zemědělství, srovnává sezónní zemědělské činnosti dnes a před sto lety, ukazuje, které plodiny a v jaké míře pěstovali naši předci v pravěku a co pěstujeme v 21. století nebo jak se vyvíjela zemědělská technika. Čtenáři tu najdou řadu fakt nejen z oblasti rostlinné a živočišné výroby, ale i třeba včelařství. Dozvědí se, co zemědělství nejvíce ohrožuje: že nás trápí úbytek kvalitní orné půdy vinou špatného hospodaření, že půda trpí nedostatkem organické hmoty nebo že velké lány jsou problematické, protože v nich chybí meze, remízky či aleje, které by zabránily erozi půdy. Publikace je určena zejména pro děti a žáky základních a středních škol, nicméně nové poznatky tu určitě najdou i dospělí.

Půda. Obrázková statistika o tom, co se děje v půdě, a o tom, proč by měla půda být národním bohatstvím

Obrázková statistika Půda ukazuje fascinující svět něčeho tak zdánlivě obyčejného, jako je půda, zjistíte v ní, kde a jak se půda vzala, jak moc je pro nás důležitá. Pomocí čísel a statistik popisuje, kolik typů zemědělské půdy u nás najdete, kde se plodinám roste lépe a kde hůř i jak to vypadá, když se nám půda ztrácí pod nohama. Vysvětluje, jak fungují hnojiva, představuje škůdce, porovnává moderní trendy. Zjistíte tu, jak i my můžeme půdě prospět, aby se naší úrodě dařilo ne jedno léto, ale každý rok. Knížka představuje půdu jako křehký ekosystém, zásobárnu vody a živin, nezbytný předpoklad života na Zemi. Víte, že jen 17 % zemědělské půdy na světě je zavlažováno a že z těchto 17 % pochází 45 % světové produkce potravin? Že rostliny mohou mít stres? Nebo že dokážeme rozlišit 395 barevných odstínů půdy? Obrázková statistika je určena nejen dětem, ale i dospělým, kteří se zajímají o svět okolo nás. Je vhodná také jako doplňkový materiál pro pedagogy základních i středních škol.

Publikace by nevznikla bez spolupráce a spousty podnětných připomínek odborníků z Ministerstva zemědělství, Státního pozemkového úřadu, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, Výzkumného ústavu rostlinné výroby, Výzkumného ústavu meliorací a půdy, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Podpůrného garančního a lesnického fondu, Zemědělského svazu či České akademie zemědělských věd.

 

Stolní hra OPUŠTĚNÉ POLE aneb Přirozenou cestou k lesu, která všem hráčům připomene význam rozmanitosti druhů v přírodě

 

Učební materiály pro vyučující Zemědělství a rozvoj venkova

Nedávné studie ukázaly, že městská populace Evropské unie, zejména mladí lidé, se cítí odříznuti od farmaření jakožto zdroje potravin, které konzumují. Neuvědomují si také širší roli, kterou mají zemědělci v naší společnosti i hospodářství. Nejen jako výrobci potravin, ale také jako ochránci životního prostředí a přírodních zdrojů i jako zajišťovatelé vitality venkovských oblastí Evropy. Tento balíček materiálů byl vytvořen v reakci na toto chybějící spojení.

Balíček je souborem učebních a výukových materiálů připravených k použití. Jejich cílem je zvýšit mezi Evropany ve věku 11 až 15 let povědomí o důležitosti potravin a farmaření pro Evropu.

Balíček je navržen tak, aby jej používali učitelé v různých předmětech, např. v zeměpise, přírodopise, občanské výchově, ekonomii, evropských studiích, hospodaření domácnosti, zemědělské vědě, informačních a komunikačních technologiích a společenských vědách.

Výběrem různých a vzájemně se doplňujících nástrojů a aktivit můžou učitelé pomoci žákům objevit tři relevantní témata: potraviny, životní prostředí a venkov.

Záměrem není poskytnout nástroje pro výuku politiky EU jako takové, ale ukázat, jak zemědělství pomáhá všem.

Balíček materiálů pro vyučující byl sestaven Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro zemědělství a rozvoj venkova, v úzké spolupráci s učiteli a pedagogickými odborníky. Věříme, že balíček bude zajímavý a zábavný pro vás i vaše žáky.

https://ec.europa.eu/agriculture/teachers-pack/index_cs?fbclid=IwAR0IgIZJlxUBYg8i7NaNtG7Yu9HZerGhf5PgTwpkTtWYaGylh4M60tUXrrU#tab-0-1