Pomozte nám zachránit farmáře

Jak učit o farmaření

„Šikovnost rukou se mění v šikovnost myšlení.“

                                                   J. A. Komenský

Když v pedagogické práci používáme pojem „učení“, rozumíme jím především změnu ve vědomostech, hodnotách, postojích a dovednostech. To platí samozřejmě i o učení farmaření. Vědomosti se ve vzdělávacím procesu obecně předávají nejběžněji, náročnější je to již s předáváním dovedností a ještě více problematické je plnohodnotné učení žádoucím postojům. Navíc při farmaření se setkávají žáci s živými organismy, což může být na jedné straně  přínos pro ty, kteří mají rádi zvířata a na druhé určitý odstup, respekt, nechuť nebo strach. Zvlášť, když je to spojeno s vnímáním specifických vůní a pachů, se kterými se mohou žáci setkat třeba při návštěvě farmy.

V tomto případě učení o farmaření, by mělo jít ještě výrazněji o zařazování činnostního a zkušenostního učení. Zkušenost je něco jiného, než nová informace. Samozřejmě, že nových informací je také třeba, ale důležité je přenesení výsledků učení do pracovního života, spolu s využitím zkušeností, jako vydatného zdroje poznání. Zkušenostního učení, je možno využívat pro ovlivňování postojů žáků, což vede k podpoře jejich vlastního názoru, sebehodnocení i přijetí odpovědnosti za rozhodování. Aby učení mělo pro žáky osobní smysl, je důležité aby obsahem činností byly konkrétní příklady a životní situace. Žáci tak mohou učení vnímat, jako činnost důležitou pro život a existenci okolního světa. Pokud se při učení o farmaření zůstane jen u zprostředkovaných metod, jako je například shlédnutí obrázků, videa, či zvukových nahrávek, je to jen poloviční učení. Jedna z nejintenzívnějších metod je návštěva farmy s vyzkoušení si některých činností.

Př: Žák si vyzkouší jednoduchou práci, spojenou péčí o zvířata. Vnímá, že získání mléka není jen nakoupení krabičky s mlékem v obchodě, ale velmi složitý proces, zahrnující krmení, čistění srsti, úklid stájí, péči o telátka a další.

Vzdělání farmáře není zaměřené jenom na péči o rostliny, zvířata a půdu, jak si mnozí myslí, ale  musí zde pracovat i lidé, kteří rozumí agropodnikání, administrativě, právním normám, veterinářství  i moderním strojům a technologiím. Práce v zemědělství může také zahrnovat úseky ochrany a tvorby životního prostředí. Farmaření nabízí pestré činnosti a mohou zde najít uplatnění žáci s různým profesním zaměřením.

Mgr. Marie Kordulová

První ze série videí na téma farma, farmaření, ekologické zemědělství z programu Pomozte nám zachránit farmáře.