Pomozte nám zachránit farmáře

Exkurze Jedeme na farmu pro žáky I. stupně základních škol

Hlavním tématem je zemědělství a podpora zájmu žáků o volbu povolání v zemědělských a potravinářských oborech. Žáci poznávali zemědělství jako jeden z nejvýznamnějších objevů, které lidstvo ve své historii zaznamenalo a se kterým je zásadně provázána naše současnost a budoucnost. Vztahy člověka a přírody při produkci potravin, které jsou klíčové z hlediska rizik na zdraví člověka i principů udržitelného rozvoje.

Vydali se na venkovskou farmu i ke zpracovatelům produktů, například do mlékárny či sušírny ovoce, za příběhy jídla, které máme na talíři. Pro lektory a pedagogy byla vytvořena metodika s pracovními listy.

Připraveno bylo 6 dopoledních exkurzí na farmy a k výrobcům pro 270 žáků.

Rozsah: Exkurze 3 x 60 minut na farmě zahrnuje dopravu autobusem (přistavení u školy), komentovanou exkurzi pro farmě, výukový program Odkud se bere jídlo, včetně ochutnávky produktů a přípravy svačinky. Během exkurze žáci pracují s pracovními listy a pomůckami.

Termín: duben – červen, září – říjen 2018, po vzájemné dohodě školy a organizátorů.

Cíle exkurze – po vzájemné domluvě školy a organizátorů:

• Horní Lideč: ekofarma Agrofyto Horní Lideč (živočišná výroba), případně Pekárna u Mlýna (kamenný mlýn, pekárna).

• Ekofarma Javorník, Štítná nad Vláří (živočišná výroba, zpracování mléka, pekárna – po dohodě i ochutnávka výrobků a návštěva prodejny).

• Ekosady Komňa (smíšený sad, zpracování ovoce, ekologické zemědělství).

• ZOD Rožnovsko, Vigantice (živočišná výroba, zemědělská technika).

• Kozí farma Zerlina, Hážovice, Rožnov pod Radhoštěm (živočišná výroba, zpracování mléka) a další

Doporučený počet žáků: 2 třídy (s ohledem na kapacitu autobusu)

Lektoři:

• pracovníci středisek ekologické výchovy,

• pracovníci farmy

Škola získá: Tematický metodický balíček pro učitele, pracovní listy pro žáky, informační a metodické materiály k tématu, drobné propagační předměty, možnost zapo­jení do dalších aktivit projektu.

Upozornění: Dopravu na exkurzi zajistí organizátor. Během exkurze, nebo následně ve škole, je pro děti připraven pracovní list. Doporučujeme před exkurzí upozornit žáky na místo exkurze, podívat se na mapu, vyzvat je k přípravě otázek.

Doporučujeme rodičům žáků před exkurzí předat základní informace o místě konání, ochutnávce produktů, vhodném oblečení a obutí s ohledem na aktuální počasí atd. Žáci mohou mít s sebou drobnou hotovost na zakoupení výrobků.

Exkurze může předcházet nebo následně doplňovat aktivity Školního farmářského dne.

Cena: Program je v rámci projektu Pomozte nám zachránit farmáře poskytován zdar­ma, včetně dopravy na exkurzi.

Informace a přihlašování: infoevvo@seznam.cz • tel.: 605 475 847

Nabídka exkurzí ke stažení