Pomozte nám zachránit farmáře

Tematický projektový Školní farmářský den pro základní školu

Celodenní tematický projektový den pro žáky pod vedením pedagogů, se zapojením regionálních farmářů a výrobců. Zahrnuje aktivity žáků ve výuce, simulaci farmářského trhu, praktické ukázky výrobců, kulturní program, občerstvení.

Žáci pracují s pracovními listy a pomůckami. Pro školu byla vytvořena metodika. V červnu 2018 připravily dvě školy dva farmářské dny.

Školní farmářský den v Základní škole Valašská Polanka

Zajímavou akcí pro děti i rodiče, kterou naše škola připravila ve spolupráci s Agrární komorou a sdružením Líska, byl školní Farmářský den. Šlo o projektový den zaměřený na valašský region, naše tradiční produkty, dobré a zdravé jídlo a podporu regionálních výrobců. A nešlo jen o jeden konkrétní den - během května a za­čátkem června si přímo ve třídách učitelé pro děti připravili zajímavé hodiny a aktivity vztahující se k daným tématům. Zajímaly nás například farmářské produkty, zelenina a ovoce (1. třída), život na Valašsku, kroje a tradice (2. a 3. třída), bylinky a zdravé pomazánky (4. a 9. třída), domácí zvířata (7. třída), tvoření z kerami­ky a recyklovaných materiálů (keramika a školní klub)… Z některých aktivit vznikly také stánky, kde děti své výrobky předvedly nejen svým spolužákům, ale také rodičům a ostatním návštěvníkům. Přestože nám ranní počasí příliš nepřálo, rozhodli jsme se to risknout a uspořádat farmářský den v areálu naší krásné školní za­hrady. Dopolední program byl určen dětem - všechna stanoviště shlédli nejen naši žáci, ale také děti ze ZŠ Leskovec a Pozděchov. Odpoledne byla zahrada otevřená také ostatním návštěvníkům, kteří kromě stánků s tradičními brambůrky, zdobením perníčků, šitými valašskými panenkami nebo vyřezávanými hračkami mohli vidět také milé vystoupení dětí z Polančánku nebo si zakousnout špekáček. Děkujeme všem, kteří přišli, a doufáme, že jste si náš první školní Farmářský den užili.

Magda Kovářová, koordinátor farmářského dne ve škole

 

Další aktivity, které proběhly v rámci výuky jednotlivých ročníků i bez připravených stanovišť:  

1. třída Farma a její produkty: skupinová práce na téma ovoce a zelenina od farmářů.

2. třída Farma a její produkty: skupinová práce na téma mléko, maso, vejce od farmářů.

3. třída Život na Valašsku dříve:DVD, školní výlet do skanzenu Rožnov pod Radhoštěm, povídání o bylinkových zahrádkách, chovu zvířat, bydlení.

Výroba oveček z vlny a papíru.

4. třída Domácí mazlíčci, poznávání bylinek: skupinové práce

5. třída Víme, co jíme? skupinová práce, práce s pracovními listy.

6. třída Valašské nářečí, kroje: práce s textem o životě na valašském venkově, knihy, poslech, DVD.

7. třída Domácí zvířata: povídání o původu, původních divokých druzích, krmení, významu, atd. Příprava stánku a aktivit na FD.

8. třídy Typické plodiny, zvířata a jídlo jednotlivých kontinentů, původ našich domestikovaných zvířat: výuka v rámci zeměpisu.

9. třídy Ukázka kváskování, poznávání bylinek, příprava pomazánek a balení čajových směsí ze sušených bylin.

 

Školní farmářský den v Základní a Mateřské škole Kašava

Díky spolupráci s Agrární komorou Zlín a sdružením Líska se podařilo uspořádat v úterý 12. června Školní farmářský den. Tématem tohoto projektového dne bylo jídlo a jeho příběh, zdravý životní styl, místní udrži­telná ekonomika, tradice, řemesla a farmaření. Celé dopoledne jsme sice s obavami pohlíželi na oblohu, ale počasí vyšlo a děti mohly celé dopoledne strávit venku. Čekalo je paličkování, zpracování ovčí vlny, předení na kolovrátku, pletení ošatek i práce s pedigem. Další zajímavá témata si připravili i deváťáci. Mladší spolužá­ky čekala výuka 1. pomoci, poznávání a ochutnávka různých druhů ovoce a zeleniny, potravinová pyramida, poznávání koření, ochutnávka bylinkových výluhů i pexeso s rybami a různé hádanky. Dopoledne uběhlo vel­mi rychle, protože si jej mohli žáci ještě zpestřit výbornými brambůrky od pana Novotného a také mléčným karamelem.

Odpoledne patřilo veřejnosti. Od 14 hodin proběhl na návsi u Obecního domu Farmářský trh. Ve stáncích byly k mání trubičky, perníčky, sirupy, kozí sýry, med, povidla, valašské panenky, keramika, výrobky ze dřeva i vý­robky žáků základní školy. Děti si prodej velmi užívaly, vyvolávaly různé reklamní slogany a vyprodaly téměř všechny své výrobky. Kromě možnosti nákupu různých výrobků byly v centru pozornosti i stánky řemeslníků. Bylo možné si na trenažeru vyzkoušet dojení kozy nebo vyrobit vločky na vločkovači. Také si zájemci mohli vyzkoušet zpracování ovčí vlny, uplést z pedigu podnos nebo vyzkoušet modrotisk. Součástí odpoledne byl i kulturní program, ve kterém vystoupily děti z mateřské školy se svým pásmem, pěvecký sbor Slunéčko i Ka­šavští gajdoši. V tanečním bloku vystoupily mažoretky, Zumbička a Zumba. Součástí kulturního programu byl i křest školní regionální kuchařky s názvem Zapomenuté recepty našich babiček. Zájemců přišlo hodně a určitě nikdo nelitoval. Bylo to velmi příjemně strávené odpoledne. Doufejme, že farmářské dny budou v Ka­šavě pokračovat i v budoucnu.

Zdeňka Krmášková, koordinátor farmářského dne ve škole

 

Další aktivity, které proběhly v rámci výuky jednotlivých ročníků i bez připravených stanovišť:  

Ve všech ročnících proběhla dvouhodinová výuka o zdravé stravě, významu ovoce a zeleniny v jídelníčku. V hodinách prvouky, přírodovědy a přírodopisu se žáci bavili o významu domácího chovu zvířat a pěstování ovoce a zeleniny na zahrádkách. V hodinách matematiky se řešily náklady na výrobu jednotlivých produktů. Třídy připravovaly produkty na prodej. Zdobily květináčky, vysévaly bylinky a sázely léčivé rostliny, vyráběly domácí aviváž, mýdla, svíčky ze včelího vosku, sirupy, marmelády, sušené ovoce, zdravé mlsání, čajové směsi atd.