Pomozte nám zachránit farmáře

Zapojené školy

Celkem 11
Seznam abecedně podle měst
 • Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

  Kašava, Kašava 193 https://kasava.edupage.org/

  Škola je držitelem titulu Zdravá škola, Zdravá školní jídelna, splňuje kritéria certifikace Rodiče vítáni - škola otevřená rodičům. V roce 2016 získala obec titul Vesnice roku, v Evropě skončila na 2. místě. Škole bylo uděleno v rámci této soutěže ocenění za ekologické aktivity. Pravidelně se zapojuje do celostátní akce Ukliďme Česko, „72 hodin pro přírodu", vede žáky k třídění odpadů. Podporuje jejich vztah k přírodě, historii i lidovým tradicím a zvykům. Pořádá exkurze a vycházky do přírody, pobyty, celoškolní akce, udržuje tradice a zvyky, snažíme se podporovat dobré vztahy mezi dětmi i dospělými. V červnu škola připravila Školní farmářský den.

 • Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace

  Kroměříž, U Sýpek 1462 www.zssypky.cz

  Otevřená komunitní škola se nachází v klidné části města Kroměříže v blízkosti Květné a Podzámecké zahrady, které byly zařazeny do seznamu památek UNESCO. Jde o úplnou, středně velkou městskou základní školou. Prioritou je vytvoření přátelského klimatu, ve kterém se žákům, učitelům i rodičům dobře spolupracuje, individuální přístup k žákům a rozvoj osobnosti každého žáka. Škola je součástí sítě škol přidružených k UNESCO, sítě Škol podporujících zdraví a sítě Bezpečných škol.

  Žáci mají možnost zapojení do rozmanitých mimoškolních aktivit, školních zájezdů, kurzů a pobytů v přírodě. Důležitá je podpora zájmu o region, udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí. Ve škole pracuje Žákovský parlament. Pro výuku jsou využívány odborné pracovny a pro praktickou ekologickou výchovu především skleník a školní pozemek.

 • Základní škola a Mateřská škola Leskovec, okres Vsetín, příspěvková organizace

  Leskovec, Leskovec 93

  Malá vesnická malotřídní škola, která má jako tři priority „tři oříšky“: „Člověk a lidé“ , “Člověk a příroda – ekologie“, Člověk a umění – estetika“. Je zapojena do projektů Zdravá školní jídelna, Les ve škole, je členem Klubu Lísky. Díky aktivnímu působení v projektech se snaží rozvíjet žáky v oblasti environmentální výchovy, budují přírodní zahradu.

 • Základní škola Lidečko, okres Vsetín

  Lidečko, Lidečko 36 https://www.zslidecko.cz/

  Podle historických záznamů první zmínka o škole v Lidečku pochází z roku 1651. V současnosti se jedná o pětitřídní školu s bohatým programem v době výuky i mimo vyučování, kdy se škola zapojuje do komunitního života v obci.

 • Základní škola Luhačovice, okres Zlín, příspěvková organizace

  Luhačovice, Školní 666 http://www.zsluhacovice.cz/

  Škola s přírodní zahradou, zapojená do sítě MRKEV, podporující přírodní a ekologickou výuku.

 • Základní škola Polešovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

  Polešovice, Polešovice 600 https://www.zspolesovice.cz/

  Škola se nachází v klidném prostředí, je obklopena rozlehlým areálem, který slouží pro kulturní, sportovní, přírodovědné i jiné aktivity. Název školního vzdělávacího programu je „BAREVNÁ ŠKOLA“, vyjadřuje snahu, aby prostory školy, ale i vzdělávací proces a všechny školní aktivity byly pestré, různorodé a zajímavé.

 • Základní škola Gabry a Málinky, Štítná nad Vláří

  Štítná nad Vláří-Popov, Štítná nad Vláří 417 http://www.zs-stitna.cz/

  Škola se nachází v údolí Chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat na jihovýchodě Moravy ve Zlínském kraji. Pedagogové i žáci se snaží o ekologický provoz a hledají cesty vzájemného soužití v souladu lidské populace a životního prostředí.

 • Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín, příspěvková organizace

  Valašská Polanka, Valašská Polanka 301 http://zsvalpolanka.cz/

  Úplná vesnická škola s krásným okolním prostředím, díky kterému zde učí děti nejen o přírodě, ale přímo v přírodě. Věnují se environmentálnímu vzdělávání a výchově, vedou žáky k samostatnosti a zodpovědnosti. Baví je práce na školní zahradě, péče o zvířátka v zookoutku, účast v nejrůznějších přírodovědných soutěžích, pobyt v na louce, v lese i u vody v rámci výuky i školní družiny a klubu. Budují přírodní zahradu. V červnu škola připravila Školní farmářský den.

 • Základní škola Vsetín, Trávníky, okres Vsetín, příspěvková organizace

  Vsetín, Matouše Václavka 1217 http://www.zs-travniky.cz/

  Městská úplná základní škola, vyučuje dle Školního vzdělávacího programu „Vstupte s námi do světa moudrosti a zábavy“. Navazuje na tradici rozšířené výuky hudební, výtvarné a také tělesné výchovy. Zaměření na ekologickou výchovu, pro žáky připravují exkurze, projektové dny, účastní se různých ekologicky zaměřených aktivit a soutěží. Kromě povinných předmětů nabízí žákům i řadu nepovinných předmětů, zájmových útvarů a volnočasových aktivit.
  Dlouhodobě zapojeni do mezinárodního hnutí Na vlastních nohou, jehož cílem je pomáhat potřebným dětem nejen v Česku, ale i v zahraničí. Úspěšně zde působí pěvecký sbor Trávníček. Spolupráce s partnerskou školou z polské Bytomi. Účast v nejrůznějších soutěžích a projektech, například Vsetínské dny pro fair trade.“

 • Základní škola Vsetín, Sychrov 97

  Vsetín, MUDr. Františka Sovy 97 www.zsvsetinsychrov.cz

  Úplná městská základní škola, nabízející vzdělání klasické i alternativní. Škola je nositelem titulu Fairtradová škola, Ekologická škola a Škola pro demokracii. Aktivně se zapojuje do akcí ve městě a projektů, např. Škola Můj Projekt.

 • Základní škola Vsetín, Rokytnice 436

  Vsetín , Česká republika https://www.zsrokytnice.cz/

  Škola situovaná nad sídlištěm Rokytnice v klidném prostředí v blízkosti přírody se nyní profiluje ve dvou specifických oblastech – informační a komunikační technologie a přírodovědné předměty a ekologie.

Jak přidat školu

Přidat školu

Chybí zde Vaše školu? Pošlete nám její název a adresu.

Opiš druhý znak ze slova farmari