Pomozte nám zachránit farmáře

Fair trade je spravedlivý obchod.

Pěstitelé kávy, kakaa, čaje, banánů nebo květin dodávají do naší země produkty, které zde nerostou. Jejich odměna však často nepokryje ani vstupní náklady.

Proto je tady fair trade – spravedlivý obchod. Lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky dává možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Dostávají spravedlivě zaplaceno. Za sociální příplatek mohou jejich děti chodit do školy či si uhradí zdravotní péči, nebo získají vzdělání i pro sebe. Plodiny pěstují s ohledem na životní prostředí, neboť nepoužívají chemické prostředky.

Zajímavosti:

  • 326 tun fairtradové kávy nakoupili v roce 2016 čeští spotřebitelé, to je o 88 % více než v předchozím roce, nárůst je také u kakaa
  • 150 milionů eur dostali v roce 2016 certifikovaní pěstitelé a pěstitelky na sociálním příplatku
  • 2040 měst na světě podporuje fair trade, z toho je 11 Fairtradových měst v České republice!
  • Známka Fairtrade® je dnes nejznámější a nejrozšířenější etickou známkou na světě.
  • Certifikační známku Fairtrade můžou mít například i zlaté snubní prstýnky, řezané květiny nebo fotbalové míče.
  • Fair trade vznikl po 2. světové válce a nejdříve se obchodovalo hlavně s řemeslnými výrobky. Dnes se mnohem více prodávají fairtradové zemědělské komodity: káva, kakao, cukr a čaj.

https://www.fairtrade.cz/