Pomozte nám zachránit farmáře

Víte, jaký objev v lidských dějinách je nejdůležitější?

Během své existence na této planetě lidé vymysleli písmo, kalendáře, matematiku, poznali fyzikální zákony, zdokonalili se v architektuře, postavili chrámy, města, stroje a udělali stovky a tisíce dalších objevů.  Ale bez jednoho klíčového objevu by nic z toho neexistovalo. Je to zemědělství. Objev pravěkých lovců a sběračů, kteří začali pěstovat a šlechtit rostliny a připoutali k sobě hospodářská zvířata, ovlivnil celou další existenci lidstva. 10 000 let nás díky zemědělství tato planeta živí. Dnes zvládne uživit téměř 7,5 miliardy obyvatel. Jsme na zemědělství životně závislí. Bez něj by náš svět prostě nebyl možný. Zemědělství je fenoménem současnosti i budoucnosti.

V dobře řízeném zemědělství a potravinářství je ukrytý ten nejdůle­žitější klíč k našemu zdraví a dlouhému životu i zdraví naší planety. To, že ovládáme postupy, technologie a jsme schopni si sami vyprodukovat potraviny, které nás uživí, je naše největší bohatství. Naše příroda, která nám toto umožňuje, je naše největší bohatství. To všechno je dědictví po předcích, které máme jen dočasně v pronájmu, abychom ho jednou předali další generaci.

Petr Vinš