Pomozte nám zachránit farmáře

Jak připravit exkurzi

Exkurze se vždy účastní 2 třídy, cca 40-50 žáků. Doprava je zajištěna autobusem či veřejnou dopravou.

Třídu po celou dobu exkurze doprovází lektor LÍSKY a učitel (v počtu 1-2 na třídu), případně asistent či rodič.


  • Exkurze pro I. stupeň ZŠ (1.- 5. třída):

Úvod - přivítání na farmě, motivační otázky, rozdělení na 2 skupiny.

Skupina 1- exkurze 45 až 60 minut s pracovníkem farmy – komentovaná prohlídka provozu, ukázka výroby, techniky, produktů, zajímavosti ze života farmy, skupina 2 – program 45 až 60 minut „Odkud se bere jídlo“ s lektorem LÍSKY, doplněno přípravou svačinky se zpracováním místních produktů (např. výroba sýra, moštování či sušení ovoce apod., dle možností a zaměření farmy).

Přestávka na svačinu (30 minut) – dle možností s ochutnávkou produktů místní farmy či podniku.

Po svačině program pokračuje v opačném pořadí pro skupinu 1 a 2.

Společný závěr – otázky, hodnocení, pracovní listy (podle potřeby lze zařadit až do výuky po návratu z farmy), nákup v místní prodejně (dle zázemí farmy).

 

  • Exkurze pro II. stupeň ZŠ (7.- 9. třída):

Úvod - přivítání na farmě, motivační otázky.

Celá skupina exkurze s pracovníkem farmy – komentovaná prohlídka provozu, ukázka výroby, technologií a postupů, produktů, důraz na povolání, zajímavosti ze života farmy. Dle možností doplnit kvízem pro žáky, diskusí s pracovníky (dle různých profesí), přípravou svačiny z místních produktů (např. pomazánka z tvarohu).

Přestávka na svačinu (30 minut) – dle možností s ochutnávkou produktů místní farmy či podniku.

Společný závěr – otázky, hodnocení, pracovní list, nákup v místní prodejně (dle zázemí farmy).

 

Zázemí na farmě pro exkurzi – co potřebujeme připravit:

  • Pracovník farmy ochotný zajistit komentovanou prohlídku v daném časovém rozsahu, s ohledem na věk a velikost skupiny dětí.
  • Místnost pro případ nepříznivého počasí (aspoň na ohřátí a svačinu).
  • Sociální zařízení (přístup na toaletu).
  • Ochutnávka z místních produktů (jogurt, tvaroh, ovoce apod.)

Pro přípravu pracovníka farmy můžete využit manuál Lektorské a prezentační dovednosti (autorka Olga Medlíková).

Manuál ke stažení