Pomozte nám zachránit farmáře

Zapojené farmy

Celkem 15
Seznam abecedně podle měst
 • Eko sady Komňa

  Bojkovice, Komňa 199, 687 71 Bojkovice http://ekosadykomna.cz/

  Eko sady Komňa najdete oblasti Moravského Slovácka. Rodinná firma byla založena v roce 2005, v témže roce vysázeli první 1,3 hektarový smíšený sad. V roce 2008 rozšířili o 7,5 ha švestkových sadů. Od samého počátku ctí zásady ekologického zemědělství a citlivého přístupu k půdě a krajině. V sadech pěstují a vlastními silami zpracovávají švestky, jablka a hrušky. Mezi tradiční způsoby zpracování patří sušení, vaření povidel a lisování moštu. Malými pomocníky, kteří přispívají k bohaté úrodě, jsou včelky. Nabídku produktů doplňuje vlastní med. Kolem sadů vede 1 km dlouhá naučná stezka, na které se dozvíte mnohé o pěstování ovoce, době dozrávání jednotlivých odrůd, tradičních způsobech zpracování, včelích pomocnících i přirozeném ekosystému v sadech. Majitelé pravidelně pořádají dny otevřených dveří, komentované prohlídky

 • AGROFYTO, spol. s r. o.

  Horní Lideč, Horní Lideč 316 https://www.agrofyto.cz/

  Certifikovaný ekologický podnik, zaměřují se na produkci mléka a hovězího masa v BIO kvalitě. Hlavní myšlenkou společnosti je návrat k původnímu způsobu hospodaření našich prarodičů. Důležité je pracovat v souladu s přírodou. Cílem je produkce kvalitních potravin a krmiv. Tím podporují zdraví lidí i zvířat. Vedení ekofarmy si uvědomuje důležitost a význam odborného vzdělání. Většina zaměstnanců má příslušné odborné vzdělání a farma spolupracujeme se střední zemědělskou a přírodovědnou školou v Rožnově pod Radhoštěm.

 • Agrodružstvo Postoupky

  Kroměříž , Postoupky 14 http://www.biofarmajure.cz/

  Agrodružstvo Postoupky je družstvo založené podle zákonů platných v České republice a zabývá se podnikáním v oblasti zemědělské výroby. Podnikání v tomto oboru je velmi těžké, protože základem je biologická činnost, která je navíc často závislá na průběhu počasí, a proto je výsledek hospodaření mnohdy nejistý.

  Agrodružstvo Postoupky hospodaří severozápadně od Kroměříže v 15 katastrálních územích, přibližně v katastrech obcí Postoupky, Lutopecny, Zlobice a Bezměrov. Celková výměra zemědělské půdy činí 1 250 ha se specializací na výrobu obilovin, olejnin a cukrovky.  Součástí zemědělské činnosti družstva je i chov skotu se zaměřením na výrobu mléka a hovězího masa. Vyprodukované mléko je zpracováváno na kvalitní sýry ve vlastní mlékárně Kromilk a.s. v Kroměříži.

  Celá zemědělská výroba je koncentrována ve dvou velkých farmách v Postoupkách a ve Zlobicích. Na těchto farmách jsou soustředěny rozhodující výrobní prostředky družstva a to především stavby, stroje, technologie a zvířata.

  Družstvo v současné době zaměstnává 35 pracovníků, čímž je největším zaměstnavatelem v obhospodařované oblasti. Práce zaměstnanců družstva je rozhodujícím faktorem při zabezpečování ekonomického rozvoje družstva.

  Rostlinná výroba v Agrodružstvu Postoupky je zaměřená na pěstování obilovin, olejnin, kukuřice, cukrovky a pícnin. Z obilovin jsou pěstovány pouze potravinářské odrůdy. Konečným uživatelem pšenice jsou tedy mlýny, které z ní vyrábí mouku. Ječmen je dodáván do kroměřížské sladovny a slouží k výrobě sladu a následně k výrobě piva. Část kukuřice je pěstována na výrobu siláže, která je základní složkou krmné dávky ve výživě skotu. Větší část plochy kukuřice je určena na výrobu zrna. 

  Moderní rostlinná výroba se neobejde bez kvalitní mechanizace. Družstvo pravidelně investuje do obnovy jednotlivých strojů.

  Agrodružstvo Postoupky chová 300 ks krav černostrakatého skotu, což je plemeno připravené poskytnout špičkovou užitkovost. Mléko je sváženo do mlékárny, kde se z něj vyrobí celá řada sýrů, které jsou k dostání v obchodních řetězcích. Součástí chovu skotu je vlastní chov všech kategorií. Jedná se o telata, jalovice a býky. Družstvo pravidelně vyrobí více jak 100 t hovězího masa ročně.

 • Kozojedský dvůr, s.r.o.

  Litenčice, Nítkovice 2, 768 13 Litenčice http://www.kozojedsky-dvur.cz/

  Rozlehlá zemědělská usedlost, hospodaření tradičním a šetrným způsobem odpovídá současnému důrazu na zdravý styl života a na kvalitu produkovaných potravin. Prosperita Kozojedského dvora závisí na schopnosti přivést do čisté oblasti turisty a stálé zákazníky.

 • ZÁLESÍ agro a.s.

  Luhačovice, Uherskobrodská 119 https://agro.zalesi.cz/

  Společnost ZÁLESÍ agro, a.s., je sesterskou společností ZÁLESÍ, a.s., se sídlem v Luhačovicích. Obě společnosti mají dlouholetou tradici a dosud jsou majetkem výhradně českých vlastníků. Původně zemědělské družstvo se postupně změnilo v moderní podnik, který dodává své výrobky do mnoha evropských zemí. Počtem téměř 600 zaměstnanců se řadí k významným zaměstnavatelům v regionu.

  ZÁLESÍ agro, a.s., hospodaří na výměře 1 467 ha, převážnou část tvoří louky a pastviny, asi 16 % výměry představuje orná půda. Hlavní výrobní zaměření je chov skotu plemene Mastný Simentál. Základní stádo má 480 kusů krav, 25 plemenných býků a jalovice do obnovy stáda. Orná půda je určena pro produkci obilovin, jako je pšenice, ječmen, oves, a produkci pícnin na senáž, především jde o vojtěšku a luskoviny- obilní směsky.

  Od roku 2004 jsou všechny plochy i chov skotu v režimu ekologického zemědělství. Jeho počátky sahají na části ploch již do roku 1991. Od toho roku je ZÁLESÍ také členem PRO-BIO, Svazu ekologických zemědělců, z.s. „Harmonie krajiny a zemědělství je pro nás základní priorita. Krajinu Bílých Karpat A Luhačovického Zálesí chceme našim potomkům uchovat zdravou a krásnou,“ zdůrazňuje ředitel zemědělské výroby Ing. Aleš Svízela.

 • Biofarma Juré

  Lužkovice , Pod Jurým 63 http://www.biofarmajure.cz/

  Kousek za Zlínem v Lužkovicích, odbočíte na kopec Juré a cesta Vás zavede na rodinnou farmu Vránových, kteří zde hospodaří už devadesát let.

  Historie rodinného farmaření sahá do roku 1920, kdy prapředci Tomáše Vrány koupili pozemky na samotě na Jurém, kde postavili chlévy a věnovali se zemědělství. Postupně vybudovali i obytnou část. Otec František Vrána s manželkou Marií začal hospodařit v roce 1990, když mu vrátili pozemky v restituci, od roku 1994 hospodaří ekologicky. Od roku 2008 převzal farmu syn Tomáš Vrána s manželkou Lenkou Vránovou.

  Farma má rozlohu cca 65 ha, z toho je 33 ha pastvin, kde je chován mastný skot plemene Limousine, ovce plemene Merinolandschaft se zaměřením na mastnou produkci, 20 ha je orná půda, kde je pěstován nahý oves a pohanka. 8 ha zabírají ovocné sady, jejichž produkce je zpracovávána pro prodej i vlastní potřebu.

  Biofarma dále nabízí agroturistiku a ubytování na farmě. Díky stylové hospůdce je biofarma přístupná široké veřejnosti, která má možnost zakoupit místní bio výrobky.  

 • Zemědělské družstvo MÍR se sídlem v Ratiboři

  Ratiboř , Ratiboř 500 http://zdmirratibor.cz/

  Zemědělské družstvo MÍR se sídlem v Ratiboři je nástupcem JZD Ratiboř založeného v r. 1957 a do dnešní podoby bylo utvářeno postupným slučováním okolních katastrálních úzamí obcí Pržno, Jablůnka, Ratiboř, Kateřinice, Hošťálková a okrajových částí katastru města Vsetín a obce Rajnochovice.

  Půda je zde neúrodná, jílovití, promísená pískem a kamením, s výjimkou údolí potoka Ratibořky a řeky Bečvy. Oblast je zařazena z hlediska obhospodařování půdy mezi horské a podhorské oblasti.

  Hlavním výrobním odvětvím je živočišná výroba – chov skotu a výroba surového kravského mléka a rostlinná výroba především pro zajištění krmivové základny pro přibližně 1700 kusů skotu všech kategorií, zejména sklizením pícnin, kdy 2/3 z celkové výměry jsou louky a pastviny, dále sklizením kukuřice na siláž, v malé míře též obilovin a trav na semeno.

  Nejlepší využití půdy pro vypěstování co nejvíce rostlinných produktů je dosahování pravidelným hnojením statkovými hnojivy, pěstováním biopásu, střídáním plodiny, pěstováním luskoobilných směsek apod.

 • Zemědělské družstvo MÍR se sídlem v Ratiboři

  Ratiboř , Česká republika http://zdmirratibor.cz/

  Zemědělské družstvo MÍR se sídlem v Ratiboři je nástupcem JZD Ratiboř založeného v r. 1957 a do dnešní podoby bylo utvářeno postupným slučováním okolních katastrálních úzamí obcí Pržno, Jablůnka, Ratiboř, Kateřinice, Hošťálková a okrajových částí katastru města Vsetín a obce Rajnochovice.

  Půda je zde neúrodná, jílovití, promísená pískem a kamením, s výjimkou údolí potoka Ratibořky a řeky Bečvy. Oblast je zařazena z hlediska obhospodařování půdy mezi horské a podhorské oblasti.

  Hlavním výrobním odvětvím je živočišná výroba – chov skotu a výroba surového kravského mléka a rostlinná výroba především pro zajištění krmivové základny pro přibližně 1700 kusů skotu všech kategorií, zejména sklizením pícnin, kdy 2/3 z celkové výměry jsou louky a pastviny, dále sklizením kukuřice na siláž, v malé míře též obilovin a trav na semeno.

  Nejlepší využití půdy pro vypěstování co nejvíce rostlinných produktů je dosahování pravidelným hnojením statkovými hnojivy, pěstováním biopásu, střídáním plodiny, pěstováním luskoobilných směsek apod.

 • Kozí farma Zerlina

  Rožnov pod Radhoštěm, Hážovice 2070, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm http://www.zerlina.cz/

  Rodinná ekologická farma s produkcí kvalitních domácích certifikovaných bio produktů z kozího mléka. Funguje na principu ekofarmy s cílem dosáhnout soběstačnosti ve všech fázích produkce, bez použití chemie. Obhospodařuje 45ha pozemků v CHKO Beskydy, z nichž získává krmivo. Specializujují se na faremní prodej ze dvora a ekoagroturistické aktivity, které zajišťují zachování integrity valašských řemeslných a kulturních tradic.

 • Ekofarma Javorník

  Štítná nad Vláří, Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří http://www.ekofarmajavornik.cz/

  Navazuje na dlouholetou zemědělskou tradici, v podhorské oblasti CHKO Bílé Karpaty na hranicích se Slovenskem působí od roku 1996. Hospodaří v systému ekologického zemědělství se šetrným přístupem k půdě a vytvořením kvalitních podmínek pro ustájení a chov zvířat. Část ekologické produkce postupně zpracovávají – BIO mléko, sýry, jogurty, pekárna, pěstitelská pálenice. Filozofie: zdravá krajina + zdravé krmiva = kvalitní vlastní produkty a potraviny.

   

  Mlékárna

  Mlékárna byla uvedená do provozu 1.7.2015. Na ploše cca 300 m² se aktuálně zpracovává 1200 l mléka denně. Současné vybavení umožňuje zpracovávat až 2000 l mléka denně, mlékárna je tudíž využita pouze z 60%. Zaměstnává aktuálně 7 zaměstnanců. Její vybavení se skládá z pasterizační stanice, sýrařského výrobníku, sýrařské vany, zásobních tanků, zařízení na výrobu jogurtů, chladící komory a zracích komor.

  Malá mlékárna vyrábí kvalitní výrobky pouze z čerstvě nadojeného mléka od našich dojnic, které se pasou a jsou chovány v oblasti CHKO Bíle Karpaty, v systému ekologického zemědělství. Všechny výrobky jsou vyráběny v kvalitě BIO.  Mlékárna se zaměřuje především na výrobu čerstvých sýrů, tvarohu, jogurtů, jogurtových a kysaných nápojů. Mléko se zpracovává pouze šetrnou pasterizací, bez použití homogenizace a bez použití odstředění a proto si zachovává všechny původní složky bez změn, což ovlivňuje jejich vysokou biologickou hodnotu a vynikající chuť.

  Výrobky neobsahují žádné přidané konzervační látky mimo kuchyňské soli, která sýrům dodává chuť. Proto tyto výrobky doporučujeme i pro zdravou výživu dětí, starších lidí, také lidi v rekonvalescenci.

  Mlékárna získala velké množství ocenění za kvalitní výrobky. Jako Česká biopotravina byli ocenění 2 výrobky: BIO Sýr s bílou plísní a BIO Čerstvý sýr s bylinkami. Ocenění Regionální potravina Zlínského kraje získaly: BIO Tvaroh, BIO Sýr s bílou plísní, BIO Jogurtové mléko čokoláda.

  V mlékárně klademe důraz na kvalitu a prospěšnost zdraví, tak aby výrobky odpovídaly nárokům současného spotřebitele.

 • TOPAGRA, spol. s r.o.

  Topolná, Topolná 164 https://topagra.sluzby.cz/

  V průběhu října měli žáci místních škol jedinečnou šanci podívat se do reálného provozu zemědělského podniku a poznat dnešní zemědělství. V rámci Dnů českého zemědělství umožnila firma TOPAGRA, spol. s.r.o. návštěvu areálu firmy těmto dětem, podívali se do stájí, prohlédli si moderní zemědělské stroje.

  Ing Vlastimil Lapčík uvítal děti a seznámil je s činností společnosti, která se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou, se zaměřením na chov mléčného holštýnského skotu v celém jeho cyklu. Děti navštívily odchovnu telat, seznámili se s jejich krmením a ti odvážnější si pohladili telátko mimo ustájení. Následovaly stáje mladými jalovicemi, vysokobřezími jalovicemi a kravami před porodem. Závěrem byla návštěva automatizované dojírny.

  Průvodce po firmě TOPAGRA, spol. s r.o. byl zootechnik Ing. Ladislav Klon, který odborně a zajímavým způsobem vysvětlil pravidelný denní režim v živočišné výrobě, krmení, stlaní, dojení. Pravidelný režim je podstatný pro vysokou dojivost dojnic. Ing. Klon vysvětlil reprodukci, jak a kdy jsou jalovice poprvé zapouštěny, jak dlouhá je březost, průběh porodu, péči o telata. Popsal uchování nadojeného mléka v chladících tancích, před tím, než je odčerpáno a odvezeno ke zpracování vykupující společností.

  Rájem zejména pro kluky se stalo středisko mechanizace. Děti měly možnost posadit se do kabiny traktoru, kombajnu, řezačky zemědělských plodin a nakladače. Děti se přesvědčily, že vybavení nových strojů je velmi moderní. Průvodci v této části byli Luděk Tureček a Oto Kročil.

  Na závěr byla pro děti připravena svačina z tvarohu, ve sladké i slané variantě, kterou děti ochutnaly s rohlíky z nedaleké pekárny.

 • Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko se sídlem ve Viganticích

  Vigantice, Vigantice 278, 756 61 Vigantice http://www.zod-roznovsko.com/

  Družstvo je nezávislý podnikatelský subjekt na principu družstva vlastníků. Působnost družstva je převážně v katastrech Tylovice, Hážovice, Vigantice. Orientuje se na podnikání v oblasti zemědělství a služeb potřebných pro region. Hlavním předmětem činnosti družstva je výroba ubírající se k soběstačnosti krmivové základny pro 300 kusů hovězího dobytka na rozloze 380 ha zemědělské půdy v podhorské oblasti.

 • Farma Vrbětice

  Vlachovice , Vlachovice 329 https://www.zsrokytnice.cz/

  Ekologická farma Ing. Pavla Šeligy se nachází v obci Vrbětice a byla založena v roce 1996. Zabývá se chovem skotu masného plemene Aberdeen Angus o velikosti matečného stáda 50 krav, 12 jatečných jalovic a 2 plemenných býků. Dále se zabývá chovem ovcí (330 bahnic a 5 plemenných beranů plemene Romney Marsh) pro produkci masa a vlny. Na farmě se od roku 2012 pere a zpracovává ovčí vlna. Vlna je ideální k výrobě izolačního materiálu. Filozofie tohoto podnikání spočívá především v maximálním zpracování výrobků a surovin, tedy masa a vlny.

 • Farma Vrbětice

  Vlachovice , Česká republika https://www.zsrokytnice.cz/

  Ekologická farma Ing. Pavla Šeligy se nachází v obci Vrbětice a byla založena v roce 1996. Zabývá se chovem skotu masného plemene Aberdeen Angus o velikosti matečného stáda 50 krav, 12 jatečných jalovic a 2 plemenných býků. Dále se zabývá chovem ovcí (330 bahnic a 5 plemenných beranů plemene Romney Marsh) pro produkci masa a vlny. Na farmě se od roku 2012 pere a zpracovává ovčí vlna. Vlna je ideální k výrobě izolačního materiálu. Filozofie tohoto podnikání spočívá především v maximálním zpracování výrobků a surovin, tedy masa a vlny.

 • Ekofarma Všemina, Libor Pekař

  Všemina , Všemina 321

  Ekofarma s chovem ovcí, koz, včel, drůbeže a s možností ubytování.

Jak přidat farmu

Přidat farmu

Chybí zde Vaše farma? Pošlete nám její název a adresu.

Opiš druhý znak ze slova farmari