Pomozte nám zachránit farmáře

Beseda s exkurzí pro žáky 7.–9. tříd základních škol

Hlavním tématem je zemědělství a získání zájmu žáků pro volbu povolání v zemědělských a potravinářských oborech. Žáci poznávají zemědělství jako jeden z nejvýznamnějších objevů, které lidstvo ve své historii zaznamenalo a se kterým je zásadně provázána naše současnost a budoucnost. Vztahy člověka a přírody při produkci potravin, které jsou klíčové z hlediska rizik na zdraví člověka i principů udržitelného rozvoje.

Připraveno bylo 8 besed a 8 exkurzí na farmy pro 329 žáků.

Rozsah: Beseda 4 x 45 minut zahrnuje praktickou aktivitu Opuštěné pole, prezentaci a diskusi k tématu zemědělství, kariérní poradenství. 

Exkurze na farmu 3 x 45 minut zahrnuje prohlídku farmy, besedu s pracov­níkem farmy, ochutnávku produktů, případně přípravu svačiny s využitím místních produktů

Termín: Květen až listopad 2018 – po vzájemné dohodě školy a organizátorů.

Místo konání: Beseda – prostory školy (pro první část 2 samostatné třídy, pro druhou část vhodný prostor pro 2 třídy současně, dle počtu žáků, dataprojektor, připojení na internet). Exkurze – zemědělské farmy a podniky na území Zlínského kraje.

Doporučený počet žáků: 2 třídy (s ohledem na kapacitu autobusu)

Lektoři:

• pracovníci středisek ekologické výchovy,

• kariérní či výchovný poradce ZŠ či SŠ,

• kariérní poradce ÚP,

• pracovník farmy

Škola získá:

• odkaz na eKnihu – publikaci, která byla k projektu vytvořena,

• prezentaci v tematických novinách,

• tematickou podložku s klipem pro každého žáka,

• informační a metodické materiály k tématu,

• drobné propagační předměty,

• možnost zapojení do dalších aktivit projektu.

Upozornění: Dopravu na exkurzi zajistí organizátor. Pořadí beseda – exkurze není klíčové. Před první aktivitou žáci vyplní evaluační dotazník „Úvodní průzkum zájmu žáků o zemědělské obory a zaměstnání v oboru“. Po exkurzi je čeká pracovní list. Doporučujeme před exkurzí upozornit žáky na místo exkurze, podívat se na mapu, vyzvat je k přípravě otázek.

Doporučujeme rodičům žáků před exkurzí předat základní informace o místě konání, ochutnávce produktů, vhodném oblečení a obutí s ohledem na aktuální počasí atd. Žáci mohou mít s sebou drobnou hotovost na zakoupení výrobků.

Beseda s exkurzí může předcházet nebo následně doplňovat aktivity Školního farmářského dne.

Cena: Program je v rámci projektu Pomozte nám zachránit farmáře poskytován zdar­ma, včetně dopravy na exkurzi.

Informace a přihlašování: infoevvo@seznam.cz • tel.: 605 475 847

Beseda a exkurze nabídka zde